Porezi

Grant Thornton vrši izradu izvještaja o transfernim cijenama, to obuhvata izradu dokumentacije, u skladu sa zakonskim propisima, neophodne za analizu i izradu izvještaja koji se podnosi uz poreski bilans poreskog obveznika.

Transferne cijene

Izrada izvještaja o transfernim cijenama obuhvata izradu dokumentacije, u skladu sa zakonskim propisima, neophodne za analizu i izradu izvještaja koji se podnosi uz poreski bilans poreskog obveznika.

Poresko savjetovanje

Naše poresko savjetovanje pomaže klijentima u postizanju maksimalnog stepena racionalizacije poslovanja sa aspekta izbora i primjene poreskih politika u okviru važećeg poreskog zakonodavstva u BiH.

Scroll