Metalna industrija

Metalni sektor ima poseban značaj za ukupan društveno-ekonomski razvoj. Višedecenijsko iskustvo u metalnom sektoru u Bosni i Hercegovini daje nam za pravo da smatramo, da metalni sektor u Bosni i Hercegovini može i treba da bude konkurentan na međunarodnom tržištu.

U eri novog investicionog ciklusa, koji treba da doprinese dinamičnijem rastu svjetske ekonomije, metalni sektor ima fundamentalnu ulogu u međunarodnoj preraspodjeli dobara i u Bosni i Hercegovini treba da se pozicionira tako da predstavlja jedan od stubova privrednog rasta.

Grant Thornton u Bosni i Hercegovini svojim klijentima pruža znanja i iskustva savremenih svjetskih trendova u ovoj oblasti.

Scroll