Poslovni konsalting

Našim klijentima kroz izvrsnost i kreativnost u savjetovanju nudimo praktična rješenja da poboljšaju efikasnost svog poslovanja.

  1. Analize tržišta
  2. Izrade strateških i poslovnih planova
  3. Izrade programa i planova restrukturiranja
  4. Organizacione transformacije
  5. General Data Protection Regulation (GDPR)
  6. Usluge Cyber Sigurnosti

Našim klijentima kroz izvrsnost i kreativnost u savjetovanju nudimo praktična rješenja da poboljšaju efikasnost svog poslovanja. Vodeći računa o specifičnostima pojedinih privrednih grana, pomažemo vlasnicima i menadžerima kompanija da na osnovu objektivne analize stanja uspostave efikasniji sistem donošenja odluka.

Naše usluge su primarno usmjerene na izradu analize i dijagnoze kompanija sa mjerama i preporukama, analizu tržišta i okruženja, mjerenje poslovnih performansi kompanija, izradu strateških i poslovnih planova, planova i mapa restrukturiranja, modela organizacionih transformacija i iznalaženje rješenja, kao i za druga pitanja savremenog poslovanja.

U saradnji sa klijentima razvijamo strategije, nove poslovne modele upravljanja efikasnošću i troškovima, te u ulozi savjetnika pružamo podršku našim klijentima u projektima akvizicija, prodaje, spajanja i inicijalne javne ponude.Timovi naših stručnjaka pružaju savjetodavnu podršku klijentima u svim fazama poslovnih aktivnosti od razvoja poslovne ideje, pripreme i implementacije projekta, do evaluacije rezultata projekta. Putem globalne mreže Grant Thornton nudimo podršku potencijalnim investitorima za pronalaženje strateških partnera i izvora finansiranja.

Sa stanovišta organizacione perspektive i razvoja, mi razumijemo specifične zahtjeve pojedinih industrija i zajedno sa donosiocima odluka u kompanijama i drugim zainteresovanim stranama vršimo procjenu i redizajn korporativne strukture kompanija u cilju identifikacije potencijala efikasnosti za poboljšanja performansi.

Dokazano je da je sposobnost inoviranja i transformacije kompanije jedan od ključnih faktora razvoja. Uspjeh transformacije je usko povezan sa promjenama u procesima, strukturama i ponašanju organizacije. Strategija razvoja, poslovni model, organizaciona i operativna struktura, kanali komunikacije i saradnje i menadžment struktura su ključni faktori optimizacije procesa unutar organizacije. Sa našim klijentom radimo na razvoju modela organizacije zasnovanog na strogo kontrolisanim procedurama, kako bi se osiguralo efikasno upravljanje učinkom kompanije.

Naši eksperti stoje Vam na raspolaganju da steknete uvid u opravdanost Vaše poslovne ideje kroz izradu biznis plana. Kvalitetnim analiziranjem svih detalja budućeg poslovnog poduhvata dajemo Vam uvid u opravdanost i izvjesnost realizacije poslovne ideje i jasnu sliku postojanja ravnoteže između rizika i Vaših mogućnosti.

U cilju određivanja pouzdanosti  investiranja i opravdanosti projekata u saradnji sa klijentom radimo na  prethodnoj ocjeni projektne ideje izradom predstudije izvodljivosti, a izradom studije izvodljivosti vršimo procjenu održivosti projekta. Prilikom izrade predstudije i studije izvodljivosti koristimo i metodologiju UN Organizacije za industrijski razvoj – UNIDO metodologiju i metodologiju Svjetske banke (World Bank – WB).

Evropska regulativa za zaštitu podataka (General Data Protection Regulation – GDPR) stupa na snagu u Evropskoj uniji 25. maja 2018. godine, stoga je ova usluga posebno interesantna našim klijentima i sve više dobija na značaju u poslednje vrijeme. Iako se zaštita podataka i pravna regulativa odnose na Evropsku uniju, imaće dalekosežne posljedice na procese arhiviranja i obradu privatnih informacija u cijelom svijetu. GDPR je zamijenio Direktivu za zaštitu podataka (1995.) koja je bila aktuelna do sveprisutne primjene socijalnih mreža, instant poruka i drugih kolaboracijskih aplikacija u svakodnevnom poslovanju.

GDPR treba da pomiri razlike u potrebi zaštite privatnosti i bezbjednosti privatnih informacija koje se tokom poslovanja prikupe na bilo koji način. Naše GDPR usluge su zasnovane na jedinstvenoj zajedničkoj metodologiji Grant Thornton za GDPR, koja je razvijena od strane ekspertskog tima u Beču (GT Austria). Naša metodologija u 7 koraka, publikovana u univerzitetskim izdanjima, veoma je uvažena i globalno prihvaćena i korištena.

Kako bismo ispratili najnovije trendove iz IT oblasti i omogućili našim klijentima da steknu uvid u sigurnost svojih informacionih sistema te procjene potncijalne rizike, pružamo usluge Cyber Sigurnosti.

Glavne usluge koje pružamo u okviru usluga Cyber Sigurnosti su sledeće:

  1. Redovno skeniranje ranjivosti,
  2. Penetracijsko testiranje spolja ili iznutra,
  3. Test e-banking ili m-banking,
  4. Test projekata bankarskih kartica PCI DSS,
  5. Socijalni inžinjering/manipulacije ljudima,
  6. Testiranje softvera i reverzni inžinjering (razbijanje aplikacija) i druge,
  7. Sigurnost kriptovaluta,
  8. Edukacije,
  9. Druge ciljane usluge.

Pri planiranju i provođenju testiranja Grant Thornton koristi vodiče i alate preporučene od vodećih institucija iz oblasti informatičke sigurnosti, poput US National Institute of Standards and Technology i Information Security Audit and Control Asociation (ISACA). Takođe se pridržavamo standarda i preporuka vodećih institucija iz oblasti informatičke bezbjednosti, kao što su Technical Guide to Information Security Testing and Assessment i Recommendations of the US National Institute of Standards and Technology.

Scroll