Grant Thornton Bosna i Hercegovina

Grant Thornton Bosna i Hercegovina čine Grant Thornton d.o.o. Banja Luka i Ekonomski institut d.o.o. Banja Luka.

Grant Thornton Banja Luka je pravni sljedbenik Confida Banja Luka. Confida Revizija Banja Luka i Confida Consulting Banja Luka su prisutne na tržištu Bosne i Hercegovi­ne od 2013. godine, a od 1. novembra 2016. godi­ne zvanično ove kompanije posluju pod imenom Grant Thornton d.o.o.

Banja Luka i Grant Thornton Consulting d.o.o. Banja Luka i članice su Grant Thornton International Ltd (GTIL) London, UK (www.grantthornton.global). U 2019. godini Grant Thornton Consulting d.o.o. Banja Luka se pripaja Grant Thornton d.o.o. Banja Luka. Ekonomski institut je moderna, naučno-istraživačka i konsultantska instutucija koja kroz finansijsko i poslovno savjetovanje pruža podršku klijentima iz javnog i privatnog sektora.

Zvanično od 1. novem­bra 2016. godine Ekonomski institut je član Grant Thornton International Ltd (GTIL) London, UK (www.grantthornton.global).

Za više informacija o Ekonomskom institutu molimo Vas posjetite www.ekinst.org. Sjedište Grant Thornton-a je u Banjoj Luci. Kancela­rije imamo u Banjoj Luci i Sarajevu, a usluge nudimo klijentima širom Bosne i Hercegovine. 

Pružamo usluge revizije, računovodstva, finansij­skog i poreskog savjetovanja i ostale konsultantske usluge.

Pomažemo dinamičnim organizacijama da pokrenu svoj potencijal za rast dajući potrebne i efi­kasne savjete u okviru širokog asortimana usluga. Stavljamo veliki naglasak na odnose sa našim klijentima i potpuno smo posvećeni pružanju visokokvalitetnih usluga u cilju zadovoljenja njihovih očekivanja.

Naše projekte vode partneri, a iskusni stručnjaci su uključeni tokom procesa, kako bismo osigurali da pružena usluga odgovara potrebama i očekivanjima naših klijenata. Naš primarni cilj je da klijentima pružimo visokokva­litetne, efikasne i ekonomične usluge. Objedinjuje­mo stručne usluge u oblasti revizije, računovodstva, poreza, finansijskog, poslovnog i pravnog savjeto­vanja sa praksom članica mreže Grant Thornton. 

Nudimo kompletan asortiman usluga kako bismo pomogli klijentima svih veličina da riješe svoje izazo­ve i ostvare svoj potencijal za rast. Naši klijenti mogu očekivati da će im biti pruženi resursi, znanje i iskustvo globalne mreže jedne od vodećih svjetskih kompanija.

Scroll