Poresko savjetovanje

Naši timovi poseduju know-how za savetovanje o Vašoj sveukupnoj izloženosti porezima i za vođenje ili zajednički rad sa Vama na suočavanju sa složenim poreskim sistemom u BiH i inostranstvu.

Naše poresko savjetovanje pomaže klijentima u postizanju maksimalnog stepena racionalizacije poslovanja sa aspekta izbora i primjene poreskih politika u okviru važećeg poreskog zakonodavstva u BiH. 

Posebno ističemo efikasno poresko savjetovanje u zemljama sa srodnim poreskim zakonodavstvom (Srbija, Hrvatska, Slovenija, Makedonija i druge) kroz odličnu saradnju i povezanost sa GT kancelarijama u ovim zemljama, kao i kvalitet usluge poreskog savjeovanja širom svijeta kroz globalnu mrežu GT.

Direktni domaći i međunarodni porezi – savjetujemo klijente o jasnim i praktičnim rješenjima za planiranje poreza kako bismo im pomogli da upravljaju svojim poreskim obavezama. Indirektni porezi – pružamo usluge klijentima koji posluju u inostranstvu, tokom svih faza poslovnog ciklusa, kao i klijentima koji istražuju mogućnosti na novim tržištima.

Scroll