Komunalna preduzeća

Komunalna preduzeća u BIH, kao između ostalog i u zemljama u tranziciji, nose teret i probleme u poslovanju zbog „nedefinisanog“ odnosa države prema načinu finansiranja komunalnih usluga.

Tehnologija, mediji i komunikacije

Informaciono-komunikacione tehnologije, naročito softverska industrija su podložne stalnim promjenama. Trenutno, najveća potražnja na svjetskom tržištu je upravo za ovim djelatnostima stoga one imaju trend kontinuiranog rasta. Informaciono-komunikacione tehnologije, naročito softverska industrija su podložne stalnim promjenama.

Nevladine organizacije

Neprofitni sektor ima veliki značaj za razvoj civilnog društva, vladavinu prava i razvoj demokratije i u skladu sa svoim područjem djelovanja uključuju se u rješavanje različitih problema u društvu.

Energetika i ekologija

Bosna i Hercegovina posjeduje velike energetske potencijale primarne energije: fosilni energenti, hidro potencijal, energija sunca, biomasa, geotermalni izvori i značajan potencijal energije vjetra.

 

Scroll