Sektori

Javni sektor u savremenim državama ima izuzetan značaj za standard i kvalitet života građana, obezbjeđujući građanima javna dobra pružanjem javnih usluga.

Javni sektor

Javni sektor u savremenim državama ima izuzetan značaj za standard i kvalitet života građana, obezbjeđujući građanima javna dobra pružanjem javnih usluga. Finansiranje javnih usluga se obezbjeđuje iz javnih prihoda, preraspodjelom BDP-a na ličnu, proizvodnu i javnu potrošnju.

Finansijski sektor

Finansijski sektor je jedan od osnovnih stubova privrede. U Bosni i Hercegovini finansijski sektor je nedovoljno i neadekvatno razvijen da bi putem tržišta kapitala značajnije uticao na rast privrede. Iako je finansijski sektor bankocentričan i relativno jednostavne strukture, izložen je stalnim pritiscima i izazovima kojima je izložen finansijski sektor u razvijenim zemljama svijeta. Takođe, izložen je novim prilagođavanjima i regulativama u cilju kontrolosanja i smanjenja rizika koji se generišu u finansijskom sektoru i utiču na privrednu strukturu i privredni rast nacionalne i svjetske ekonomije.

Zdravstveni sektor

Zdravstveni sektor je jedna od osnovnih javnih usluga koje obezbjeđuje država. Ova usluga se finansira iz javnih prihoda putem javnih rashoda, koji imaju kontinuiranu tendenciju rasta. Širom svijeta zdravstveni sektor je izložen velikim izazovima usljed rastućeg standarda, potreba stanovništva i rastućeg životnog vijeka stanovništva koji vrše stalni pritisak na rast javnih rashoda i izdvajanje za zdravstvo.

Scroll