Građevinarstvo i industrija građevinskih materijala

Građevinarstvo i industrija građevinskih materijala su značajan segment privrede svake države.

Građevinarstvo prvenstveno spada u radno intenzivnu granu industrije koja upošljava veliki broj radnika, a iskustva drugih zemalja u svijetu su pokazala da u teškim ekonomskim uslovima u državi, povećana aktivnost građevinarstva značajno ublažava i rješava probleme nezaposlenosti.

S druge strane, građevinarstvo apsorbuje veliki dio proizvodnje ostalih grana privrede, prvenstveno industrije, čime direktno doprinosi rastu proizvodnje ostalih privrednih grana, kao i ukupne privrede. Stanje i razvoj građevinarstva i industrije građevinskog materijala u direktnoj su korelaciji sa obimom investicija.

Bosna i Hercegovina obiluje mnogim prirodnim resursima koji su potencijal za rast tržišta građevinarstva.

Značajne mogućnosti za rast građevinske industrije u Bosni i Hercegovini počivaju na građevinarstvu gdje postoji veliki broj projekata, a Grant Thornton timovi, koji posjeduju dugogodišnje iskustvo na području građevinske industrije i nekretnina, pružajući svoje savjetodavne usluge, a posebno izradu predstudija i studija izvodljivosti, mogu Vam pomoći kod iznalaženja izvora finansiranja, smanjenja rizika i obezbjeđivanja preduslova za uspješnu implementaciju projekata.

Scroll