Naš tim

Predani zaposlenici su spremni da vam pomognu

Isidora Džombić
Banja Luka
+387 (0) 66 662 193
Managing Partner
Aida Bogdan
Banja Luka
+387 (0) 66 716 024
CEO
Nevena Milinković
Banja Luka
+387 (0) 66 906 668
Audit Partner
Aleksandar Džombić
Banja Luka
+387 (0) 51 211 509
Audit Partner
Vedrana Knežević
Sarajevo
+387 (0) 66 775 074
Audit Manager
Jadranka Kurbalija
Banja Luka
+387 (0) 66 906 633
Audit Manager
Jovan Đukić
Banja Luka
+387 (0) 66 717 396
Manager
Milica Grahovac
Banja Luka
+387 (0) 66 786 914
Accountant
Dragan Đorđić
Banja Luka
+387 (0) 66 588 753
Audit Supervisor
Vesna Kičić
Banja Luka
+387 (0) 65 371 202
Audit Supervisor
Radinka Popović
Sarajevo
+387 (0) 65 198 931
Audit Supervisor
Vladimir Krstić
Banja Luka
+387 (0) 66 770 640
Audit Manager
Maja Janković
Banja Luka
+387 (0) 65 371 237
Audit Senior
Ivana Lekić
Banja Luka
+387 (0) 66 786 845
Audit Senior
Maja Srdić
Banja Luka
+387 (0) 65 546 470
Audit Senior
Zorana Smiljić
Banja Luka
+387 (0) 65 211 368
Senior Audit Associate
Natalija Šipka
Banja Luka
+387 (0) 65 370 667
Senior Audit Associate
Lena Metlar
Banja Luka
+387 (0) 66 707 366
Senior Audit Associate
Tamara Gajić
Banja Luka
+387 (0) 65 545 283
Senior Audit Associate
Anja Trifković
Sarajevo
+387 (0)66 705 669
Junior Audit Associate
Stefan Šehovac
Sarajevo
+387 (0) 66 584 767
Junior Audit Associate
Amina Avdić
Sarajevo
+387 (0) 65 211 369
Junior Audit Associate
Marijana Cvjetković
Banja Luka
+387 (0) 65 915 798
Junior Audit Associate
Snježana Janjić
Banja Luka
+387 (0) 66 237 786
Junior Audit Associate
Dejan Brkić
Banja Luka
+387 (0) 66 237 795
Junior Audit Associate
Vukica Vujko
Banja Luka
+ 387 (0) 65 707 383
Junior Audit Associate
Srđan Stevandić
Banja Luka
+387 (0) 66 767 902
Marketing Associate
Tijana Mandić
Banja Luka
+387 (0) 65 915 798
Junior Legal Associate
Onadina Dabić Hasanbašić
Banja Luka
+387 (0) 66 981 375
Office Manager
Dajana Pandurević
Banja Luka
+387 (0) 66 875 242
Office Administrator
Katarina Mihić
Banja Luka
+387 (0) 65 786 077
Junior Advisory Associate
Zorislav Džombić
Banja Luka
+387 (0) 66 896 840
Technical Assistant
Rade Džombić
Banja Luka
+387 (0) 66 662 193
Technical Assistant
Scroll