Ostale industrije

Metalni sektor ima poseban značaj za ukupan društveno-ekonomski razvoj.

Metalna industrija

Metalni sektor ima poseban značaj za ukupan društveno-ekonomski razvoj. Višedecenijsko iskustvo u metalnom sektoru u Bosni i Hercegovini daje nam za pravo da smatramo, da metalni sektor u Bosni i Hercegovini može i treba da bude konkurentan na međunarodnom tržištu.

Drvna industrija

Drvno-prerađivački sektor je ključni pokretač održivog privrednog razvoja zasnovanog na efikasnoj upotrebi resursa, primjeni znanja i inovacija u proizvodnji proizvoda visoke dodane vrijednosti.

Prehrambena industrija

Bosna i Hercegovina posjeduje respektabilne prirodne resurse kao i uslove koji stvaraju povoljno okruženje za rast i razvoj poljoprivredne proizvodnje, uključujući raspoloživost radne snage, povoljne prorodne resurse i klimatske uslove.

Građevinarstvo i industrija građevinskog materijala

Građevinarstvo prvenstveno spada u radno intenzivnu granu industrije koja upošljava veliki broj radnika, a iskustva drugih zemalja u svijetu su pokazala da u teškim ekonomskim uslovima u državi, povećana aktivnost građevinarstva značajno ublažava i rješava probleme nezaposlenosti.

Scroll