Konsalting

Poslovni konsalting

Našim klijentima kroz izvrsnost i kreativnost u savjetovanju nudimo praktična rješenja da poboljšaju efikasnost svog poslovanja. Vodeći računa o specifičnostima pojedinih privrednih grana, pomažemo vlasnicima i menadžerima kompanija da na osnovu objektivne analize stanja uspostave efikasniji sistem donošenja odluka.

Pročitaj više

Finansijski konsalting

Usluge finansijskog savjetovanja nudimo kroz procjene vrijednosti imovine, kapitala i brenda kompanija u skladu sa međunarodnim standardima vrednovanja, izradu dubinskih finansijskih analiza (due diligence), razvoj programa finansijske stabilizacije kompanija, finansijskih analiza u procesima kupovine ili prodaje kompanija ili njihovih dijelova, kao i u poslovnim aranžmanima spajanja i pripajanja i dokapitalizacije kompanija.

Pročitaj više

Pravni konsalting

Grant Thornton u saradnji sa timom stručnjaka iz više pravnih oblasti pruža konsultantske usluge vezano za:

  • poslovno pravo,
  • poresko pravo,
  • tržište hartija od vrijednosti,
  • ugovorno pravo,
  • pravo intelektualne svojine,
  • stvarno pravo,
  • koncesije,
  • javno-privatno partnerstvo.

Pročitaj više

Global sites