Istraživanje i razvoj

  • Razvojne politike i strategije
  • EU projekti
  • Implementacija i evaluacija razvojnih i reformskih projekata
  • Razvoj preduzetništva

Istraživanja i razvoj bitni su faktori pokretanja konkurentne sposobne privrede i temeljna poluga privrednog rasta i otvaranja novih radnih mjesta.

Raspolažemo bogatom empirijskom osnovom i pružamo informativnu i savjetodavnu podršku različitim ekonomskim subjektima i menadžerima za donošenje razumnih poslovnih odluka.

Osim toga, naš rad pomaže donosiocima ekonomske politike u pronalaženju odgovora na različita strateška razvojna pitanja. Rezultati našeg istraživačkog rada imaju značajan uticaj na formiranje razvojne politike kompanija i pomažu im i u naporima da ojačaju svoju konkurentnost, povećaju dodatnu vrijednost i ostvare poslovni uspjeh.

U našim istraživanjima orijentisani smo na oblasti:

  • Privredni razvoj i ekonomske politike,
  • EU integracije i izgradnja institucija,
  • Sektorske studije i analize,
  • Razvoj lokalnih zajednice (gradovi, opštine),
  • Unapređenje investicionog ambijenta i konkurentnost privrede.

U oblasti razvoja institucija i društveno-ekonomskog okruženja usmjereni smo na izradu sektorskih studija i analiza, razvojne strategije i politike i uspostavljanje poslovnog ambijenta za dinamičan ekonomski razvoj.

Global sites