Zorana Smiljić

Junior Audit Associate

Banja Luka

+387 (0) 65 211 368 zorana.smiljic@ba.gt.com

Biografija

Zorana Smiljić je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, smjer međunarodna ekonomija. Tokom studija obavljala stručne prakse u privatnim i javnim institucijama, a od novembra 2019. zaposlena u Grant Thornton-u na poziciji Junior Audit Associate.

KVALIFIKACIJE

Osnovne studije - Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjaluci

Računovodstvo i revizija

Global sites