Vesna Knežević

Senior Audit Associate

Banja Luka

+387 (0) 65 199 393 vesna.knezevic@ba.gt.com

Biografija

Vesna Knežević, Senior Audit Associate, je diplomirala na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Banjoj Luci. Kao član našeg tima učestvovala je u reviziji mnogih finansijskih institucija, javnih institucija kao i privatnih kompanija. Posjeduje licencu ovlaštenog računovođe. Član je Saveza računovođa i revizora Republike Srpske.

KVALIFIKACIJE

Osnovne studije - Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjaluci

Računovodstvo i revizija

Licenca ovlaštenog računovođe

Član Saveza računovođa i revizora Republike Srpske

Global sites