Tihomir Knežević

IT Manager

Banja Luka

+387 (0) 66 588 754 tihomir.knezevic@ba.gt.com

Biografija

Tihomir Knežević, IT Manager, Tihomir Knežević je IT stručnjak sa višegodišnjim profesionalnim iskustvom u IT industriji. Karijeru je započeo kao administrator u ISP Inecco, radio je na poslovima Sistemskih Integracija, da bi nakon rada na provajderu nastavio da radi u Edukacionom centru kompanije Lanaco d.o.o. Banjaluka kao MCT za tehnologije iz oblasti Microsoft Windows Server 2003. Svoj rad dalje nastavlja u Sberbank a.d. Banjaluka kao System Administrator, sa akcentom na razvoj i implementaciju najnovijih rješenja u oblasti Microsoft tehnologija. Tihomir se pridružio Prointer Akademiji, kao predavač za oficijalne MOC kurseve iz oblasti Microsoft Windows Server 2012., a u Grant Thornton timu obavlja funkciju IT manager-a.

KVALIFIKACIJE

IT stručnjak

MCT za tehnologije iz oblasti Microsoft Windows Server 2003

System Administrator

Predavač za oficijalne MOC kurseve iz oblasti Microsoft Windows Server 2012

Global sites