Tamara Gajić

Senior Audit Associate

Banja Luka

+387 (0) 65 545 283 tamara.gajic@ba.gt.com

Biografija

Tamara Gajić je diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, smjer računovodstvo i revizija, te stekla zvanje diplomirani ekonomista. Tokom studija obavljala je stručnu praksu u privatnim i javnim institucijama Republike Srpske iz oblasti računovodstva i revizije. Član je Saveza računovođa i revizora Republike Srpske.

KVALIFIKACIJE

Osnovne studije - Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjaluci

Član je Saveza računovođa i revizora Republike Srpske

Global sites