Stana Pućurica

Accountant

Banja Luka

+387 (0) 66 786 914 stana.pucurica@ba.gt.com

Biografija

Stana Pućurica, Accountant, je diplomirala je na Nezavisnom univerzitetu Banjaluka, Fakultetu za privredni razvoj, te stekla zvanje diplomiranog ekonomiste za osiguranje i upravljanje rizicima. Radila je kao knjigovođa u velikom broju preduzeća. Posjeduje sertifikat ovlaštenog računovođe. Član je Udruženja Računovođa i revizora Republike Srpske.

KVALIFIKACIJE

Osnovne studije - Fakultetu za privredni razvoj, Nezavisni univerzitet Banja Luka

Knjigovodstvo

Licenca ovlaštenog računovođe

Član je Saveza računovođa i revizora Republike Srpske

Global sites