Snježana Janjić

Junior Audit Associate

Banja Luka

+387 (0) 66 237 786 snjezana.janjic@ba.gt.com

Biografija

Snježana Janjić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Banjoj Luci, smjer Računovodstvo i revizija. Trenutno pohađa master studije na programu Finansije i revizija javnog sektora. Član je Saveza računovođa i revizora Republike Srpske. Grant Thornton timu pridružila se u januaru 2022. godine i zaposlena je na poziciji Junior Audit Associate.

KVALIFIKACIJE

Osnovne studije - Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjaluci

Revizija finansijskih institucija

Revizija vladinih organizacija i javnih institucija

Licenca ovlaštenog revizora

Itd.

Global sites