Nikolina Mitrović

Junior Audit Associate

Banja Luka

+387 (0) 65 211 369 nikolina.mitrovic@ba.gt.com

Biografija

Nikolina Mitrović, je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, a trenutno pohađa master studije, smjer Finansijsko upravljanje, bankarstvo i osiguranje. U Grant Thornton-u radi na poziciji Junior Audit Associate.

Global sites