Nevena Milinković

Audit Manager

Banja Luka

+387 (0) 66 906 668 nevena.milinkovic@ba.gt.com

Biografija

Nevena Milinković, Audit Manager, diplomirala je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Posjeduje licencu ovlaštenog revizora i ovlaštenog procjenjivača. Ima bogato radno iskustvo u javnom sektoru, gdje je učestvovala u velikom broju projekata kao koordinator ili član tima, te je specijalizovana i za reviziju projekata. U našem timu nastupa kao menadžer u reviziji.

KVALIFIKACIJE

Osnovne studije - Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Revizija javnog i privatnog sektora

Revizija projekata

Licenca ovlaštenog revizora

Licenca ovlaštenog procjenjivača

Član je Saveza računovođa i revizora Republike Srpske

Global sites