Natalija Šipka

Junior Audit Associate

Banja Luka

natalija.SIPKA@ba.gt.com

Biografija

Natalija Šipka, Junior Audit Associate je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, smjer međunarodna ekonomija, te stekla zvanje diplomirani ekonomista. Tokom studija obavljala je stručnu praksu u privatnim i javnim institucijama Republike Srpske iz oblasti računovodstva i revizije. Od marta 2020. godine je zaposlena u Grant Thorntonu d.o.o. Banja Luka.

KVALIFIKACIJE

Osnovne studije - Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Global sites