Milkica Šukalo

Junior Audit Associate

Banja Luka

+387 (0) 66 584 767 milkica.topolovic@ba.gt.com

Biografija

Milkica Šukalo, Junior Audit Associate je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, smjer Računovodstvo i revizija, te stekla zvanje diplomirani ekonomista. Kao član našeg tima učestvovala je u reviziji mnogih finansijskih institucija, vladinih organizacija, javnih institucija kao i privatnih kompanija. Posjeduje licencu ovlaštenog računovođe. Član je Saveza računovođa i revizora Republike Srpske.

KVALIFIKACIJE

Osnovne studije - Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjaluci

Računovodstvo i revizija

Licenca ovlaštenog računovođe

Član Saveza računovođa i revizora Republike Srpske

Global sites