Maja Popović

Junior Audit Associate

Banja Luka

+387 (0) 65 371 237 maja.popovic@ba.gt.com

Biografija

Maja Popović, Junior Audit Associate, je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Kao član našeg tima učestvovala je u reviziji mnogih privatnih preduzeća i javnih institucija. Član je Saveza računovođa i revizora Republike Srpske.

KVALIFIKACIJE

Osnovne studije- Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Član Saveza računovođa i revizora Republike Srpske

Global sites