Maja Peurača

Senior Audit

Banja Luka

+387 (0) 66 787 102 maja.peuraca@ba.gt.com

Biografija

Maja Peurača, Senior Audit, je diplomirala na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Banjaluci. Kao član našeg tima učestvovala je u reviziji mnogih finansijskih institucija, vladinih organizacija, javnih institucija kao i privatnih kompanija. Član je Saveza računovođa i revizora Republike Srpske.

KVALIFIKACIJE

Osnovne studije - Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjaluci

Revizija finansijskih institucija, vladinih organizacija, javnih institucija i privatnih kompanija

Član je Saveza računovođa i revizora Republike Srpske

Global sites