Jadranka Kurbalija

Audit Manager

Banja Luka

+387 (0) 66 906 633

Biografija

Jadranka Kurbalija, Audit Manager, je diplomirala ekonomiju. Posjeduje licencu ovlaštenog računovođe i ovlaštenog revizora. Učestvovala je u reviziji mnogih finansijskih institucija, vladinih organizacija, javnih institucija i privatnih kompanija. Kao računovođa sa višegodišnjim iskustvom član je Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, kao i Komore revizora Federacije Bosne i Hercegovine.

KVALIFIKACIJE

Osnovne studije – Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjaluci

Revizija finansijskih institucija

Revizija vladinih organizacija i javnih institucija

Revizija privatnih kompanija

Licenca ovlaštenog računovođe

Licenca ovlaštenog revizora

Član je Saveza računovođa i revizora Republike Srpske

Član Komore revizora Federacije Bosne i Hercegovine.

Global sites