Ema Sinanović

Audit Supervisor

Sarajevo

+387 (0) 65 223 957 ema.sinanovic@ba.gt.com

Biografija

Ema Sinanović, Audit Supervisor, diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Magistar je ekonomije. Posjeduje licencu ovlaštenog revizora i certifikovanog računovođe. Posjeduje bogato radno iskustvo iz oblasti revizije javnih institucija i privatnih kompanija. U našem timu obavlja funkciju supervizora u reviziji.

KVALIFIKACIJE

Master studije - Ekonomski fakultet, Univerziteta u Sarajevu

Revizija javnog i privatnog sektora

Revizija projekata

Licenca ovlaštenog revizora

Licenca certifikovanog računovođe

Član je Saveza računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine

Global sites