Dragan Đorđić

Senior Audit Associate

Banja Luka

+387 (0) 66 588 753 dragan.djordjic@ba.gt.com

Biografija

Dragan Đorđić, Senior Audit Associate, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univeziteta u Banjaluci na smjeru Finansijsko upravljanje, bankarstvo i osiguranje. Karjeru je započeo u Banci Srpske a.d. Banjaluka na poslovima kreditnog administratora i trezoriste. U Grant Thornton-u je učestvovao u izradi elaborata o transfernim cijenama, reviziji privrednih društava i finansijskih institucija.

KVALIFIKACIJE

Osnovne studije - Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjaluci

Finansijsko upravljanje, bankarstvo i osiguranje

Revizija privrednih društava

Transferne cijene

Global sites