Anđela Novaković

Administrative Assistant

Banja Luka

+387 (0) 66 588 752 andjela.novakovic@ba.gt.com

Biografija

Andjela Novaković, Administrative Assistant, je diplomirala je na Banjaluka College na smijeru Poslovna ekonomija. Ranije je radila u Društvu za upravljanje investicionim Fondovima Polara Invest a.d. Banjaluka. U Grant Thornton-u obavlja poslove administrativnog asistenta.

KVALIFIKACIJE

Osnovne studije – Poslovna ekonomoja, Banja Luka College

Administrativni poslovi

Global sites