Aleksandar Džombić

Managing Partner

Banja Luka

+387 (0) 51 211 509 aleksandar.dzombic@ba.gt.com

Biografija

Aleksandar Džombić, PhD, Managing Partner, je rođen 1968. godine u Banjaluci gdje je i diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Na međunarodnom univerzitetu Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) u Beogradu je magistrirao na temu: Politika upravljanja javnim rashodima Republike Srpske pod uticajima svjetske ekonomske krize, gdje je i doktorirao na temu: Novi sistem finansiranja javnih rashoda za održive javne finansije i novi ekonomski razvoj Republike Srpske. Posjeduje licencu ovlaštenog revizora, internog revizora, ovlaštenog procjenjivača, ovlaštenog računovođe i certifikat forenzičkog računovođe. Karijeru je započeo u bankarstvu 1996. godine u Kristal banci na poslovima rukovodioca službe sredstava. Bio je jedan od nosilaca reforme unutrašnjeg platnog prometa Republike Srpske. Sa 34 godine postaje direktor Agroprom banke i ključni nosilac spajanja pripajanjem sa Novom bankom, gdje 2003. godine nastavlja karijeru kao Izvršni direktor Nove banke. Od 2006. do 2010. godine obavljao je dužnost ministra finansija u Vladi Republike Srpske, nakon čega je imenovan za Predsjednika Vlade Republike Srpske. Pokretač je, kreator i nosilac mnogobrojnih reformi u oblasti finansijskog sektora i javnih finansija u periodu od 2006. do 2013. godine, iz kojih izdvajamo formiranje Investiciono-razvojne banke Republike Srpske (IRB RS), te kreiranje Razvojnog programa Republike Srpske (RP RS). Dobitnik je brojnih priznanja među kojima su ’’Ministar godine’’ u organizaciji Nezavisnih novina 2010. godine, nagrada ’’Večernjakov pečat” za uspjeh godine kao Predsjednik Vlade Republike Srpske koju je dodjelio ’’Večernji list’’ 2012. godine, kao i brojna druga priznanja. Od 2013. godine pridružuje se austrijskoj kompaniji Confida, međunarodnoj mreži za poresko savjetovanje, konsalting i reviziju. Partner je i direktor CONFIDA Consulting Banjaluka d.o.o. i CONFIDA Revizija Banjaluka d.o.o, a od 2014. godine i predsjednik Savjeta Ekonomskog Instituta Banjaluka. 2016. godine se pridružuje i postaje Managing Partner u Bosni i Hercegovini šestoj svjetskoj vodećoj globalnoj kompaniji za reviziju, poresko savjetovanje i konsalting – Grant Thornton International. U januaru 2017. godine je imenovan za senatora Republike Srpske.

KVALIFIKACIJE

Doktorske studije - Evropski centar za mir i razvoj (ECPD), Beograd

Magistarske studije - Evropski centar za mir i razvoj (ECPD), Beograd

Osnovne studije - Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjaluci

Licenca ovlaštenog računovođe

Certifikovani forenzički računovođa

Licenca ovlaštenog internog revizora

Licenca ovlaštenog revizora

Licenca ovlaštenog procjenjivača

Global sites