Kanita Imamović-Gušić

Audit Supervisor

Sarajevo

+387 (0) 66 906 656 kanita.imamovic-gusic@ba.gt.com

Biografija

Kanita Imamović-Gušić, Audit Supervisor, diplomirala je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu. Posjeduje licencu ovlaštenog internog revizora i certifikovanog računovođe. Ima bogato radno iskustvo u privatnom i javnom sektoru, gdje je učestovala u velikom broju izrade finansijskih izvještaja, revizorskih izvještaja, biznis planova i ostalih srodnih projekata iz oblasti računovodstva i revizije. U našem timu nastupa kao supervisor u reviziji.

KVALIFIKACIJE

Osnovne studije - Ekonomski fakultet, Univerziteta u Sarajevu

Revizija javnog i privatnog sektora

Revizija projekata

Licenca ovlaštenog internog revizora

Licenca certifikovanog računovođe

Član je Saveza računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine

Član je Akademsko-strukovnog udruženja internih revizora u BIH

Global sites