Komunalna preduzeća

Komunalna preduzeća u BIH, kao između ostalog i u zemljama u tranziciji, nose teret i probleme u poslovanju zbog „nedefinisanog“ odnosa države prema načinu finansiranja komunalnih usluga.

Ova vrsta javnih usluga koja predstavlja javnu potrebu stanovništva, a koja se obezbjeđuje putem komunalnih usluga i komunalnih preduzeća, zahtjeva poseban pristup u finansiranju, kako bi sistem bio održiv.

Posebno uočljiv problem sa kojim se susreću komunalna preduzeća jeste pokušaj vođenja socijalne politike preko komunalnih preduzeća, što je nedopustivo i poslovanje komunalnih preduzeća dovodi u neizvjesnost.

Poseban pristup finansiranja komunalnih usluga korištenjem javno-privatnog partnerstva – PPP (Public Private Partnership), tako da ­­­­­pomiri interese, sa jedne strane kvalitet komunalno-javne usluge i zadovoljstvo stanovnišva, a sa druge strane stalnost, stabilnost i kontinuitet u poslovanju komunalnih preduzeća, tj. finansijskoj održivosti finansiranja komunalnih usluga.

Grant Thornton BIH ima veliko iskustvo u radu i problemima u kojima se nalaze komunalna preduzeća u BIH i svojim klijentima pružajući konsultantske usluge nude rješenja za konkretne probleme.

Global sites