Prehrambena industrija

Bosna i Hercegovina posjeduje respektabilne prirodne resurse kao i uslove koji stvaraju povoljno okruženje za rast i razvoj poljoprivredne proizvodnje, uključujući raspoloživost radne snage, povoljne prorodne resurse i klimatske uslove.

Budući da Bosna i Hercegovina raspolaže znatnim proizvodnim i prehrambenim potencijalom, ulaganje u prehrambenu industriju je značajno sa aspekta daljeg ukupnog razvoja, kao i povećanja izvoza.

Prehrambena industrija je usko povezana sa drugim industrijskim granama (poljoprivreda, stočarstvo, hemijska i biohemijska industrija, transport i trgovina), te utiče na razvoj svih navedenih grana.

Grant Thornton timovi Vam mogu ponuditi savjetodavne usluge za racionalizaciju troškova poslovanja i povećavanje efikasnsti rada, posebno za izradu programa restrukturiranja, investicionih programa, pravnog i finansijskog due diligence-a, procjena vrrijednosti imovine, kapitala i brenda, strateških planova razvoja, marketing i poslovnih planova kao i podršku i traženju strateških investitora koristeći vlastite resurse kao i resurse Grant Thornton mreže.

Global sites