Drvna industrija

Drvno-prerađivački sektor je ključni pokretač održivog privrednog razvoja zasnovanog na efikasnoj upotrebi resursa, primjeni znanja i inovacija u proizvodnji proizvoda visoke dodane vrijednosti.

Privredni rast sektora nije moguć bez optimizacije poslovnih procesa, veće finansijske discipline, istraživanja, tehnološkog razvoja, primjene inovacija i tehnologija, ulaganja u ljudske resurse, znanje i sposobnosti, promocije i izgradnje brendova domaće drvne industrije.

Grant Thornton u Bosni i Hercegovini pruža specijalizovana znanja i zajedno sa klijentima radi na iznalaženju najboljih rješenja za ostvarivanje rasta i razvoja.

Global sites