Početna

Naš tim

 

Jovan Đukić

Manager

Banja Luka

066/717-396

jovan.djukic@grantthornton.ba
vCard

Biografija

Jovan Đukić, Manager, je diplomirao na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Banjaluci, na smjeru Spoljna trgovina. Karijeru je započeo u preduzeću Mermer Čelinac kao službenik za ekonomske poslove. Od 2001. godine zaposlen je u Ekonomskom institutu Banjaluka. U dosadašnjem radu bio je angažovan u velikom broju projekata, bilo kao koordinator, vođa projekta ili član tima. Učestvovao je u izradi investicionih studija, strateških i marketing planova, tržišnih i finansijskih analiza, programa revitalizacije i restrukturiranja preduzeća, poslovnih planova i drugih oblasti ekonomije. Pored toga, posjeduje i iskustvo u projektima energetske efikasnosti, kako u BiH, tako i u regionu. Prisustvovao je brojnim seminarima, konferencijama i obukama. Posjeduje licencu ovlaštenog procjenjivača.

Kvalifikacije

Osnovne studije - Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjaluci

Investicione studije

Marketing, strateški i poslovni planovi

Programi revitalizacije i restrukturiranja preduzeća

Licenca ovlaštenog procjenjivača