Početna

Naš tim

 

Aida Bogdan

Quality Manager

Banja Luka

066/716-024

aida.bogdan@grantthornton.ba
vCard

Biografija

Aida Bogdan, Quality Manager, magistar ekonomije. Radila je u Holdingu Incel Banjaluka kao viši stručni saradnik na poslovima istraživanja tržišta i plasmanu proizvoda poliester filamenta. Od 2002. do 2011. godine je radila u Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalni razvoj Vlade Republike Srpske kao pomoćnik ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u razvoju i implementaciji politika i strategija lokalnog i regionalnog razvoja. Od 2011. godine radi u Ekonomskom institutu Banjaluka na istraživačko-razvojnim projektima, a od septembra 2016. godine obavlja funkciju direktora Ekonomskog instituta. Posjeduje licencu ovlaštenog internog revizora.

Kvalifikacije

Magistarske studije - Ekonosmki fakultet Zagreb

Osnovne studije -Fakultet ekonomskih nauka Zagreb, Zagreb

Implementacija politika i strategija lokalnog i regionalnog razvoja

EU projekti

Licenca ovlaštenog internog revizora