Početna

Porezi

 

Transferne cijene

Grant Thornton vrši izradu izveštaja o transfernim cijenama obuhvata izradu dokumentacije, u skladu sa zakonskim propisima, neophodne za analizu i izradu izvještaja koji se podnosi uz poreski bilans poreskog obveznika.

pročitaj dalje

Poresko savjetovanje

Naši timovi poseduju know-how za savetovanje o Vašoj sveukupnoj izloženosti porezima i za vođenje ili zajednički rad sa Vama na suočavanju sa složenim poreskim sistemom u BiH i inostranstvu.

pročitaj dalje