Početna

Druge revizije

 

U okviru usluga koje pružamo klijentima nudimo i druge revizije koje se prije svega odnose na angažovanja na osnovu kojih se pruža uvjeravanje, a koja ne spadaju u reviziju finansjskih izvještaja.

U okviru ovih revizija vršimo posupke revizorske prirode u vezi sa finsnsijskim informacijama i podnosimo izvještaj odnosno izdajemo nalaz o činjeničnom stanju.